පිටුව_බැනරය

සිද්ධීන්

  • KIMES 2023

    KIMES 2023

    ප්‍රදර්ශන කාලය: 2023.03.23-03.26 ලිපිනය: COEX Seoul සම්මුති මධ්‍යස්ථානය KIMES යනු කොරියාවේ ඇති එකම වෘත්තීය වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනයයි!වෛද්‍ය කර්මාන්තයේ දකුණු කොරියානු රජය සමඟ සහයෝගීතාවය සහ ප්‍රවර්ධනය තරමක් සමීප වන අතර එය ...
    තවත් කියවන්න